Tăng cường củng cố và nâng chất hoạt động các mô hình kinh tế hợp tác (KTHT).
Tăng cường củng cố và nâng chất hoạt động các mô hình kinh tế hợp tác (KTHT).
Thực hiện đề án củng cố, nâng chất mô hình Tổ hợp tác, Câu lạc bộ nông dân, vận động nông dân chuyển đổi sản xuất, tích cực tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2014 -2018.
 An Giang: Nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến từ phong trào nông dân SX-KD giỏi năm 2014.
An Giang: Nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến từ phong trào nông dân SX-KD giỏi năm 2014.
Trong những ngày tháng 8 vừa qua, Hội đồng xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2014 đã tiến hành xét chọn nông dân giỏi các cấp, kết quả qua xét chọn có 83.349 cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp (tăng 2.91% so năm 2013) tỉ lệ nữ 11,32%, đồng bào dân tộc 3,81%.
Hội Nông dân Việt Nam hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư khóa VI, hướng dẫn số 637 HD/HNDTW và quy định số 668 QĐ/HNDTW
Hội Nông dân Việt Nam hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư khóa VI, hướng dẫn số 637 HD/HNDTW và quy định số 668 QĐ/HNDTW
Ngày 29/8/2014, tại Văn phòng đại diện phía Nam -Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, hướng dẫn số 637 HD/HNDTW và quy định số 668 QĐ/HNDTW.