• An Giang: Chỉ đạo tăng cường công tác tuyền truyền nông thôn mới và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
  An Giang: Chỉ đạo tăng cường công tác tuyền truyền nông thôn mới và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  Ngày 30/10/2014, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã chủ trì cuộc họp bàn việc thực hiện công tác tuyên truyền trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và nông thôn mới.

 • Giúp nông dân biết “Khai thác, sử dụng mạng Internet”
  Giúp nông dân biết “Khai thác, sử dụng mạng Internet”
  Giúp nông dân biết “Khai thác, sử dụng mạng Internet”

  Chương trình tập huấn được tổ chức giữa sự phối hợp của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh An Giang. Các lớp tập huấn đã diễn ra trong 3 ngày từ 27/10/2014 đến 29/10/2014 tại các huyện thị thành trong tỉnh An Giang.

 • Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu trình diễn mô hình “Nuôi cá còm”
  Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu trình diễn mô hình “Nuôi cá còm”
  Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu trình diễn mô hình “Nuôi cá còm”

  Tại ấp 1, xã Vĩnh Xương, Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu vừa tổ chức trình diễn mô hình "Nuôi cá còm", có trên 30 bà con nông dân đến từ các xã trên địa bàn Tân Châu tham dự.

 • Tân Châu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và Nghiệp vụ nông dân năm 2014
  Tân Châu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và Nghiệp vụ nông dân năm 2014
  Tân Châu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và Nghiệp vụ nông dân năm 2014

  Sáng ngày 27/10/2014, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; HND thị xã Tân Châu kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ HNDVN ở cơ sở năm 2014.

 • Phú Tân tổ chức kiểm tra cơ sở Hội năm 2014
  Phú Tân tổ chức kiểm tra cơ sở Hội năm 2014
  Phú Tân tổ chức kiểm tra cơ sở Hội năm 2014

  Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra cơ sở Hội năm 2014 gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội nông dân huyện, tiến hành từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2014.

 • Triển khai Luật đất đai năm 2013
  Triển khai Luật đất đai năm 2013
  Triển khai Luật đất đai năm 2013

  Ngày 24/10/2014, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai Luật đất đai năm 2013. Đến dự có đồng chí Châu Văn Ly - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân, đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân cùng cán bộ - nhân viên cơ quan tham dự

 • Phú Tân sơ kết 01 năm thực hiện Đề án "Nuôi bò vỗ béo" thoát nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015
  Phú Tân sơ kết 01 năm thực hiện Đề án "Nuôi bò vỗ béo" thoát nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015
  Phú Tân sơ kết 01 năm thực hiện Đề án "Nuôi bò vỗ béo" thoát nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

  Sáng ngày 22/10/2014, Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phú Tân tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án "Nuôi bò vỗ béo" thoát nghèo bền vững.

 • Tiếp tục duy trì đi cơ sở thường xuyên để phát hiện ra các xã đột phá, tích cực trong việc thực hiện nông thôn mới.
  Tiếp tục duy trì đi cơ sở thường xuyên để phát hiện ra các xã đột phá, tích cực trong việc thực hiện nông thôn mới.
  Tiếp tục duy trì đi cơ sở thường xuyên để phát hiện ra các xã đột phá, tích cực trong việc thực hiện nông thôn mới.

  Ngày 22/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Phát triển nông thôn tại phòng họp của Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm định giống, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì.

 • Hội thảo nêu gương gia đình mẫu mực năm 2014
  Hội thảo nêu gương gia đình mẫu mực năm 2014
  Hội thảo nêu gương gia đình mẫu mực năm 2014

  Ngày 16/10/2014, tại An Bình - Thoại Sơn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện, Phòng VH - TT - DL huyện và UBND xã An Bình tổ chức buổi hội thảo nêu gương gia đình mẫu mực năm 2014.

Triển khai Luật đất đai năm 2013
Triển khai Luật đất đai năm 2013
Ngày 24/10/2014, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai Luật đất đai năm 2013. Đến dự có đồng chí Châu Văn Ly - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân, đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân cùng cán bộ - nhân viên cơ quan tham dự
Tân Châu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và Nghiệp vụ nông dân năm 2014
Tân Châu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và Nghiệp vụ nông dân năm 2014
Sáng ngày 27/10/2014, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; HND thị xã Tân Châu kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ HNDVN ở cơ sở năm 2014.
Giúp nông dân biết “Khai thác, sử dụng mạng Internet”
Giúp nông dân biết “Khai thác, sử dụng mạng Internet”
Chương trình tập huấn được tổ chức giữa sự phối hợp của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh An Giang. Các lớp tập huấn đã diễn ra trong 3 ngày từ 27/10/2014 đến 29/10/2014 tại các huyện thị thành trong tỉnh An Giang.
Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu trình diễn mô hình “Nuôi cá còm”
Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu trình diễn mô hình “Nuôi cá còm”
Tại ấp 1, xã Vĩnh Xương, Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu vừa tổ chức trình diễn mô hình "Nuôi cá còm", có trên 30 bà con nông dân đến từ các xã trên địa bàn Tân Châu tham dự.