Triển khai Luật đất đai năm 2013
Triển khai Luật đất đai năm 2013
Ngày 24/10/2014, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai Luật đất đai năm 2013. Đến dự có đồng chí Châu Văn Lý - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân, đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân cùng cán bộ - nhân viên cơ quan tham dự
Tiếp tục duy trì đi cơ sở thường xuyên để phát hiện ra các xã đột phá, tích cực trong việc thực hiện nông thôn mới.
Tiếp tục duy trì đi cơ sở thường xuyên để phát hiện ra các xã đột phá, tích cực trong việc thực hiện nông thôn mới.
Ngày 22/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Phát triển nông thôn tại phòng họp của Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm định giống, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì.
An Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2014
Ngày 30/9/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng - Trương Ban Điều hành Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2014.
Tập huấn Kiến thức xử lý chất thải trong chăn nuôi bò
Tập huấn Kiến thức xử lý chất thải trong chăn nuôi bò
Ngày 15/10/2014, Ban Xã Hội - Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân xã Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên tổ chức lớp tập huấn "Kiến thức xử lý chất thải trong chăn nuôi bò" cho 154 hội viên, nông dân tham gia mô hình thiết kế khu vực cho bò ăn hợp vệ sinh trong đồng bào dân tộc Khmer.