• Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới
  Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới
  Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới

  Xã Tấn Mỹ, Long Điền A và Long Điền B (Chợ Mới) vừa vinh dự được công nhận xã văn hóa nông thôn mới (VHNTM). Theo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, đây là 3 xã VHNTM mới đầu tiên của tỉnh, góp phần thúc đẩy đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân, làm giàu bản sắc văn hóa (VH) dân tộc.

 • Hội nghị nêu gương hội viên, nông dân người dân tộc Khmer tiêu biểu
  Hội nghị nêu gương hội viên, nông dân người dân tộc Khmer tiêu biểu
  Hội nghị nêu gương hội viên, nông dân người dân tộc Khmer tiêu biểu

  Nhằm nêu gương điển hình HV-ND người dân tộc Khmer tiêu biểu trong các phong trào hành động cánh mạng của Hội địa phương, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

 • Nông dân với sáng tạo kỹ thuật
  Nông dân với sáng tạo kỹ thuật
  Nông dân với sáng tạo kỹ thuật

  Anh Trần Thanh Tuấn ấp Trung Bình Nhì xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là một nông dân gắn bó với đồng ruộng, sinh ra và lớn lên ở nông thôn, gia đình làm nghề nông là chủ yếu.

 • UBND tỉnh tiếp tục ủng hộ mô hình hợp tác sản xuất lúa Nhật
   UBND tỉnh tiếp tục ủng hộ mô hình hợp tác sản xuất lúa Nhật
  UBND tỉnh tiếp tục ủng hộ mô hình hợp tác sản xuất lúa Nhật

  UBND tỉnh vừa có thông báo số 3856/VPUBND-KT ngày 17/11/2014 về việc tiếp tục ủng hộ thực hiện mô hình hợp tác sản xuất lúa Nhật.

 • Hội thi chi hội trưởng nông dân giỏi lần thứ I - năm 2014
  Hội thi chi hội trưởng nông dân giỏi lần thứ I - năm 2014
  Hội thi chi hội trưởng nông dân giỏi lần thứ I - năm 2014

  Ngày 15/11/2014, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức khai mạc hội thi Chi hội trưởng nông dân giỏi lần thứ I - năm 2014.

 • Tân Châu kiểm tra công tác Hội năm 2014
  Tân Châu kiểm tra công tác Hội năm 2014
  Tân Châu kiểm tra công tác Hội năm 2014

  Hội Nông dân thị xã Tân Châu vừa tổ chức kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân đối với cơ sở Hội về đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2014.

 • Luôn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tạo động lực làm việc
  Luôn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tạo động lực làm việc
  Luôn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tạo động lực làm việc

  Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Cần Thơ (CBA) đã tổ chức lớp tập huấn "Tạo động lực làm việc" cho cán bộ HV-ND và các hộ du lịch homestay. Lớp học đã diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14/11/04.

 • Hoạt động hiệu quả của ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Hội Nông dân 2014
  Hoạt động hiệu quả của ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Hội Nông dân 2014
  Hoạt động hiệu quả của ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Hội Nông dân 2014

  Tiếp tục giữ vững thành quả 2013, năm 2014 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) cơ quan Hội Nông dân tỉnh An Giang có nhiều hoạt động nổi bật.

 • Tuyên truyền mô hình “Hội viên - nông dân tham gia sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hiệu quả”
  Tuyên truyền mô hình “Hội viên - nông dân tham gia sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hiệu quả”
  Tuyên truyền mô hình “Hội viên - nông dân tham gia sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hiệu quả”

  Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân và Công ty Điện lực về việc tuyên truyền vận động hội viên - nông dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 2014

Tân Châu kiểm tra công tác Hội năm 2014
Tân Châu kiểm tra công tác Hội năm 2014
Hội Nông dân thị xã Tân Châu vừa tổ chức kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân đối với cơ sở Hội về đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2014.
Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới
Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới
Xã Tấn Mỹ, Long Điền A và Long Điền B (Chợ Mới) vừa vinh dự được công nhận xã văn hóa nông thôn mới (VHNTM). Theo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, đây là 3 xã VHNTM mới đầu tiên của tỉnh, góp phần thúc đẩy đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân, làm giàu bản sắc văn hóa (VH) dân tộc.
Nông dân với sáng tạo kỹ thuật
Nông dân với sáng tạo kỹ thuật
Anh Trần Thanh Tuấn ấp Trung Bình Nhì xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là một nông dân gắn bó với đồng ruộng, sinh ra và lớn lên ở nông thôn, gia đình làm nghề nông là chủ yếu.