Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014
Chiều ngày 26/01/2015, Đảng bộ Cơ sở Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2014 và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh cơ quan Hội Nông dân giai đoạn 2011-2014.
Ưu tiên vốn hỗ trợ xã điểm, xã khó khăn xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng Chính phủ vừa giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.