Tập huấn “Kỹ năng giao tiếp và thực hành trình bày”
Tập huấn “Kỹ năng giao tiếp và thực hành trình bày”
Vừa qua, 02 ngày 17-18/04/2015 Hội nông dân tỉnh kết hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Cần thơ(CBA) đã tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng giao tiếp và thực hành trình bày" cho các chuyên viên và cán bộ huyện thị thành hội.
Phương pháp đánh giá Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.
Phương pháp đánh giá Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.
Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 4 là tiêu chí về Điện, với hai chỉ tiêu nhỏ gồm.