• Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

 • Tân Châu: Diện ngoài đê bao xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015
  Tân Châu: Diện ngoài đê bao xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015
  Tân Châu: Diện ngoài đê bao xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015

  Đến nay nông dân 2 xã đầu nguồn biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc (TX. Tân Châu) đang tranh thủ xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015 thuộc diện ngoài đê bao được 408 hécta (trong đó lúa 327 hécta, màu 81 hécta).

 • Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
  Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
  Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

  Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội Nông dân tỉnh An Giang luôn quan tâm đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 • Tổ chức cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc.
  Tổ chức cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc.
  Tổ chức cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc.

  Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của nông dân Việt Nam. Do đó, ngày 18/11/2014, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VI (2014-2015).

 • Tăng cường cho vay theo đặc tính sản xuất nông nghiệp
  Tăng cường cho vay theo đặc tính sản xuất nông nghiệp
  Tăng cường cho vay theo đặc tính sản xuất nông nghiệp

  "Phát triển những gói sản phẩm đa dạng phù hợp với đặc tính ngành nông nghiệp, với mục tiêu an toàn, hiệu quả và bền vững" là chủ trương của Ngân hàng NNPTNT Việt Nam (Agribank) trong thời gian tới…

 • An Giang: Tổ chức công tác kiểm tra nông thôn mới tại xã Long An - Tân Châu.
  An Giang: Tổ chức công tác kiểm tra nông thôn mới tại xã Long An - Tân Châu.

  Ngày 21/11/2014, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng - kiêm Phó Trưởng ban thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Long An - thị xã Tân Châu lần thứ ba.

 • Hiệu quả trồng rau an toàn theo chương trình Việt GAP
  Hiệu quả trồng rau an toàn theo chương trình Việt GAP

  Mỹ Hoà Hưng là một xã cù lao của Thành phố Long Xuyên được bao quanh bởi dòng sông Hậu hiền hòa, có tổng diện tích đất tự nhiên 2.128 ha, dân số 21.795 nhân khẩu với 5.034 hộ, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

 • Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới
  Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới
  Sức sống mới ở xã văn hóa nông thôn mới

  Xã Tấn Mỹ, Long Điền A và Long Điền B (Chợ Mới) vừa vinh dự được công nhận xã văn hóa nông thôn mới (VHNTM). Theo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, đây là 3 xã VHNTM mới đầu tiên của tỉnh, góp phần thúc đẩy đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân, làm giàu bản sắc văn hóa (VH) dân tộc.

 • Hội nghị nêu gương hội viên, nông dân người dân tộc Khmer tiêu biểu
  Hội nghị nêu gương hội viên, nông dân người dân tộc Khmer tiêu biểu
  Hội nghị nêu gương hội viên, nông dân người dân tộc Khmer tiêu biểu

  Nhằm nêu gương điển hình HV-ND người dân tộc Khmer tiêu biểu trong các phong trào hành động cánh mạng của Hội địa phương, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội Nông dân tỉnh An Giang luôn quan tâm đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Hiệu quả trồng rau an toàn theo chương trình Việt GAP
Mỹ Hoà Hưng là một xã cù lao của Thành phố Long Xuyên được bao quanh bởi dòng sông Hậu hiền hòa, có tổng diện tích đất tự nhiên 2.128 ha, dân số 21.795 nhân khẩu với 5.034 hộ, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản.
Tổ chức cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc.
Tổ chức cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc.
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của nông dân Việt Nam. Do đó, ngày 18/11/2014, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VI (2014-2015).