Đại hội điểm Chi bộ Khối Đơn vị sự nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2017
Đại hội điểm Chi bộ Khối Đơn vị sự nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2017
Được sự cho phép của Ban thường vụ Đảng uỷ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Ngày 27/02/2015 vừa qua, tại Trung tâm Dạy nghề và GTVL Nông dân - Hội Nông dân tỉnh An Giang, Chi bộ Khối Đơn vị sự nghiệp tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
Công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua Đảng ủy, UBND xã Lê Chánh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.
Xoài trái vụ xã Vĩnh Xương cho thu nhập khá
Xoài trái vụ xã Vĩnh Xương cho thu nhập khá
Ông Lê Văn Đẵng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Xương - Tân Châu cho biết: Toàn xã có hơn 25ha nông dân lập vườn xoài, trong đó có 09ha tiếp cận vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương (được tái hỗ trợ vốn vòng 2).